Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Rury skurczowe - charakterystyka produktu

2024-02-09
Rury skurczowe - charakterystyka produktu

Rury uszczelniające wymuszające rysy z PVC to specjalistyczne elementy budowlane, stosowane do celowego kierowania powstawania rys w konstrukcjach betonowych, głównie w celu kontroli przecieków wody. Są wykonane z polichlorku winylu (PVC), materiału znanego ze swojej trwałości, odporności na korozję i elastyczności. Dzięki tym właściwościom, rury PVC są idealnym wyborem do zastosowań, gdzie wymagana jest długotrwała ochrona przed wodą i innymi płynami.

Zasada działania

Rury uszczelniające wymuszające rysy z PVC działają na zasadzie tworzenia kontrolowanych linii rys, dla odizolowania poszczególnych pęknięć strukturalnych (spowodowanych skurczem) od siebie i uszczelnienia ich. Instaluje się je w strategicznych miejscach konstrukcji, takich jak łączenia ścian czy fundamentów, gdzie ryzyko powstawania rys jest największe. Dzięki temu, zamiast pojawiać się w przypadkowych, potencjalnie newralgicznych miejscach, rysy formują się wokół tych rur gdzie podejście wody zatrzymuje się na kotwach rury. 

Zalety stosowania rur pvc do rys

 • Kontrolowane miejsce rys i samoczynne uszczelnienie rysy kotwą (piórami rury skurczowej)
 • Połączenie dociskowe ścian, ponieważ zbrojenie statyczne nie zostaje przerwane.
 • Możliwość betonowania długich ścian w trakcie betonowania.
 • Elastyczność rur z PVC minimalizuje ryzyko uszkodzeń wynikających z ruchów konstrukcyjnych, osiadania gruntu czy drgań. To kluczowe, gdy mamy do czynienia z budynkami posadowionymi na nietypowych gruntach.
 • Instalacja rur uszczelniających z PVC nie wymaga specjalistycznego sprzętu, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona wykonawców. Możliwość łatwego dostosowania długości i kształtu rur na placu budowy jest kolejnym atutem, który przyspiesza prace i pozwala na elastyczne reagowanie na specyficzne wymogi projektu

Dostępne rozmiary rur uszczelniających do rys

Rury uszczelniające są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala na ich dopasowanie do konkretnych potrzeb projektowych i wymogów technicznych konstrukcji. Wybór odpowiedniego rozmiaru rury jest ściśle powiązany z grubością ścian, do których będą aplikowane:

 • Rura Q1: Jest zalecana do ścian o grubości od 240mm do 350 mm. Stanowi optymalne rozwiązanie dla większości standardowych konstrukcji, gdzie skurcz materiałowy może prowadzić do powstawania pęknięć.Rura Q2: Zaprojektowana z myślą o grubszych ścianach,
 • rura Q2 jest odpowiednia dla konstrukcji wymagających dodatkowej ochrony ze względu na większą masę i potencjalne naprężenia. Dla ścian od 350mm do 500mmRura Q3: Zaprojektowana z myślą o cienkich ścianach,
 • rura Q3 jest odpowiednia dla mniejszych konstrukcji wymagających rys kontrolowanych. Dla ścian od 170mm do 240mm

Dodatkowo, rury uszczelniające są oferowane w różnych długościach odcinków, co pozwala na ich elastyczne wykorzystanie w zależności od rozmiarów i kształtów konkretnych pęknięć oraz wymagań konstrukcyjnych: Długości odcinków: Dostępne są warianty o długościach 2,5 m, 3,00 m, 4,00 m, i 5,00 m. Ta różnorodność umożliwia wybór najbardziej odpowiedniej długości rury, minimalizując potrzebę dokonywania cięć na miejscu budowy i zwiększając efektywność montażu.

 

Zastosowanie rur uszczelniających

Rury uszczelniające do rys PVC znajdują zastosowanie w szerokim zakresie projektów budowlanych, od nowoczesnych budynków mieszkalnych i komercyjnych, po obiekty infrastrukturalne i przemysłowe. Ich uniwersalność i możliwość dopasowania do różnych grubości ścian oraz długości odcinków czynią je niezwykle efektywnym narzędziem w walce z problemem pęknięć strukturalnych.

 • budynki mieszkalne i komercyjne,
 • konstrukcje podziemne, w tym piwnice i parkingi podziemne,
 • obiekty użyteczności publicznej, takie jak baseny, zbiorniki wodne czy oczyszczalnie ścieków,
 • tunele i mosty.

Sposoby montażu rur uszczelniających

Prawidłowy montaż rur uszczelniających jest kluczowy dla zapewnienia długotrwałej ochrony konstrukcji betonowych przed pęknięciami i przeciekami. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu opisanych kroków, możliwe jest skuteczne zarządzanie ruchami konstrukcyjnymi i zapewnienie trwałości oraz szczelności budowli.

Montaż rur uszczelniających wymaga precyzji i uwagi do szczegółów, aby zapewnić skuteczną ochronę przed pęknięciami i przeciekami w konstrukcji. Poniżej przedstawiono kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo zainstalować te elementy.

Przygotowanie rury

Zacznij od dokładnego nacięcia rury uszczelniającej wzdłuż, w miejscach gładkich wypustek. Jest to kluczowe dla zapewnienia właściwego połączenia rury z innymi elementami uszczelniającymi, takimi jak taśmy PVC, szczególnie w miejscach krytycznych jak łączenie ścian z fundamentem.

Montaż rury

Rurę uszczelniającą należy umieścić, na przykład, na wcześniej zamontowanej taśmie PVC, która znajduje się na styku płyty fundamentowej ze ścianą. Ważne jest, aby zachować odpowiedni odstęp,, między dolną krawędzią rury a poziomą dylatacją, aby zapewnić właściwą ochronę i funkcjonalność systemu uszczelniającego.

Zabezpieczenie rury

Za pomocą specjalnych klamerek należy przymocować rurę uszczelniającą, korzystając z wałeczków mocujących na kotwach rury. Takie mocowanie zapewnia stabilność rury podczas betonowania i chroni przed przemieszczaniem się. Elementy mocujące rozmieszcza się co około 50 cm wzdłuż rury, aby zapewnić równomierne wsparcie.

Kontrola poziomu betonu

Podczas betonowania ważne jest, aby monitorować poziom betonu z obu stron rury uszczelniającej, tak aby był on równy. Nierówności mogą wpływać na efektywność uszczelnienia. Beton powinien być dokładnie zawibrowany, aby usunąć wszelkie pęcherze powietrza i zapewnić jednolitą strukturę wokół rury.

Postępowanie po betonowaniu

Rurka usztywniająca z PVC powinna pozostać na miejscu aż do momentu stwardnienia betonu. Dopiero po tym etapie można ją usunąć. Następnie wnętrze rury uszczelniającej należy wypełnić betonem, co stanowi dodatkową ochronę i stabilizację.

Wypełnienie rury

Przed betonowaniem kolejnych elementów konstrukcji, takich jak stropy, konieczne jest wyjęcie rury usztywniającej z PVC. Wnętrze rury uszczelniającej wypełnia się betonem, aby zapewnić ciągłość i integralność całego systemu uszczelniającego.

Podsumowanie

Dzięki dostępności w różnych rozmiarach i długościach, rury uszczelniające oferują szerokie możliwości adaptacji do specyficznych wymagań każdej konstrukcji. Wybór odpowiedniego typu i rozmiaru rury jest kluczowy dla zapewnienia optymalnej ochrony przed pęknięciami i zachowania szczelności budowli. Rury te stanowią zatem istotny element systemów uszczelniających, zwiększając trwałość i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.

Na rynku istnieją również profile krzyżowe do rys (popularnie krzyżaki) które również są ciekawą alternatywą. 

pixel