Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Jak wykonać ławę fundamentową – kompleksowe podejście do budowy fundamentów

2023-04-27
Jak wykonać ławę fundamentową – kompleksowe podejście do budowy fundamentów

Ława fundamentowa to kluczowy element konstrukcji budynku, który pełni rolę podstawy i zapewnia stabilność całej budowli. Wykonanie ławy fundamentowej wymaga precyzji i odpowiedniej wiedzy technicznej. W tym artykule przedstawimy, jak krok po kroku wykonać ławę fundamentową, zachowując wszystkie niezbędne standardy budowlane.


 

Co to są ławy fundamentowe?

Ławy fundamentowe są powszechnie stosowanym rozwiązaniem przy tworzeniu fundamentów zarówno dla budynków z piwnicami, jak i bez nich. Pomimo że wykonanie ław fundamentowych nie jest skomplikowane, warto zapoznać się z technikami, które pozwolą uniknąć podstawowych błędów.

Zgodnie z praktyką budowlaną, ławy fundamentowe wykonuje się z betonu klasy C12/15. Jeśli jednak fundament ma być narażony na większe obciążenia, warto rozważyć użycie żelbetu. W takim przypadku należy dostosować wymiary ławy, aby można było zamontować zbrojenie poprzeczne. Niezależnie od szerokości ław i rodzaju betonu, istnieją dwa główne sposoby wykonania ław fundamentowych.

Pierwszy sposób polega na użyciu płyt szalunkowych, natomiast drugi opiera się na wylewaniu fundamentu bezpośrednio do wykopu. Wybór materiału, wymiarów ław fundamentowych oraz zbrojenia zawarty jest w projekcie budynku. Dlatego podczas budowy niezbędne jest przestrzeganie parametrów technicznych dostosowanych do danej konstrukcji.

Wykonanie ławy fundamentowej

Projektowanie

Na początku procesu warto skonsultować się z architektem lub inżynierem budowlanym, aby uzyskać odpowiedni projekt ławy fundamentowej. Projekt powinien uwzględniać specyfikę gruntu, obciążenia, jakie będzie musiała udźwignąć ława, oraz rodzaj konstrukcji budynku. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych zawartych w projekcie, gdyż wpłynie to na trwałość i bezpieczeństwo budowli.

Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do wykonywania ławy fundamentowej, należy odpowiednio przygotować teren. W pierwszej kolejności trzeba usunąć warstwę humusu oraz wszelkie przeszkody, takie jak kamienie, korzenie drzew czy stare fundamenty. Następnie należy wykopać wykop o głębokości zgodnej z projektem, a dno wykopu starannie wyrównać.

Wykonanie podłoża

Podłoże pod ławę fundamentową powinno być wykonane z odpowiednich materiałów, takich jak piasek, żwir lub beton. Podłoże powinno być dobrze zagęszczone, aby zapewnić stabilność fundamentów. W przypadku słabych gruntów można zastosować geowłókniny, które wzmocnią podłoże i zapobiegną przemieszczeniu gruntu.

Montaż szalunków

Szalunki to konstrukcje, które tworzą formę do betonowania ławy fundamentowej. Szalunki można wykonać z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego. Ważne jest, aby szalunki były szczelne i stabilne, aby utrzymać beton w odpowiedniej formie. Szalunki powinny być zainstalowane zgodnie z projektem, a wszelkie przerwy między nimi uszczelnione. 

Zbrojenie ławy fundamentowej

Zbrojenie ławy fundamentowej to proces umieszczenia prętów stalowych wewnątrz szalunków, co zwiększa wytrzymałość betonu na rozciąganie. Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem, a pręty stalowe powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Należy pamiętać aby zbrojenie utrzymać na odpowiedniej wysokości - do tego stosujemy podkłady betonowe 50x500 mm

Betonowanie

Betonowanie ławy fundamentowej polega na wypełnieniu szalunków mieszanką betonową. Należy upewnić się, że beton jest odpowiedniej jakości i konsystencji. Betonowanie powinno przebiegać jednolicie, aby uniknąć powstania pustek czy spękań. Po wypełnieniu szalunków, beton należy starannie wyrównać i zagęścić, używając wibracji lub innych metod zagęszczania.

Demontaż szalunków

Po upływie czasu niezbędnego do utwardzenia betonu, można przystąpić do demontażu szalunków. Szalunki należy ostrożnie zdjąć, aby nie uszkodzić utwardzonego betonu. Po demontażu szalunków, ławę fundamentową warto sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń czy nieprawidłowości.

Jak izolować nowe fundamenty?

Budynki wyposażone w kondygnację piwnicy bezwzględnie należy izolować na poziomie ław fundamentowych, poprzez wykonanie tak zwanej poziomej izolacji fundamentów. Następnie dokonuje się jej szczelnego połączenia z pionową izolacją ścian oraz pionową izolacją podłóg. W przypadku fundamentów wylewanych bezpośrednio do wykopu wystarczy nałożyć na górną betonową powierzchnię ławy pozostawioną uprzednio folię hydroizolacyjną. Z kolei ławy fundamentowe zrealizowane z użyciem płyt szalunkowych izoluje się poprzez okrycie górnej powierzchni papą przyklejoną z użyciem lepiku. Warto podkreślić, że nie warto pomijać hydroizolacji budynku. Długotrwała styczność fundamentów z wodą powoduje stopniowe nasiąkanie ścian w coraz wyższych partiach, co prowadzi do nieodwracalnych skutków jak między innymi spadek wydajności izolacji cieplnej. Realizacja hydroizolacji na etapie budowy jest mniej kosztowna i zdecydowanie wymaga mniej pracy niżeli w momencie, gdy budynek jest już gotowy.

Podsumowanie

Wykonanie fundamentów stanowi niezwykle ważny element rozpoczynający budowę. Z uwagi na siłę nacisku konstrukcji na grunt, konieczne jest zastosowanie technologii, która pozwoli uzyskać wymagane właściwości wytrzymałościowe. Szczegółowe parametry tego rodzaju zawiera projekt danego budynku. Stąd dobierając metody realizacji fundamentów, jak i potrzebne materiały, należy bazować na tych właśnie zapisach.

pixel