Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Jak rozwijać zwoje prętów kompozytowych?

2023-04-28
Jak rozwijać zwoje prętów kompozytowych?

Poniżej znajduje się instrukcja bezpiecznego rozwijania prętów kompozytowych zwiniętych w wiązkach, aby zagwarantować najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy podczas tego procesu.


 

 1. Liczba osób potrzebnych do rozwijania prętów
 • Pręty kompozytowe o średnicy do 8 mm (włącznie) - prace może wykonać jedna osoba.
 • Pręty o średnicy powyżej 9 mm - potrzebne są co najmniej dwie osoby.
 • Pręty o średnicy 12 mm - powinny być rozwijane przez co najmniej trzy osoby.

 

 1. Wymagany sprzęt ochrony osobistej przed rozpoczęciem pracy
 • Specjalna odzież z długimi rękawami, która chroni przed podrażnieniami spowodowanymi przez włókno szklane.
 • Rękawice ochronne z materiału odpornego na przecięcia, aby chronić dłonie przed uszkodzeniami.
 • Okulary ochronne, które zapobiegają przypadkowemu dostaniu się wolnego końca pręta do oczu

 

 1. Ustawienie i kontrola wiązki prętów kompozytowych podczas odwijania
 • Osoby rozwijające wiązkę powinny stać z boku wiązki, zachowując odpowiedni dystans, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z odwijanymi prętami.
 • Wiązka musi być ułożona pionowo (płaszczyzna okręgu prostopadła do powierzchni gruntu) na stabilnej powierzchni, takiej jak podest, stół roboczy czy betonowy podkład.
 • Wiązkę należy mocno docisnąć stopą od wewnętrznej strony wiązki, blokując ją pomiędzy stopą a powierzchnią. Uważać, aby nie uszkodzić prętów podczas tego procesu.
 • Odnalezienie jednego z końców zwiniętego pręta, przytrzymanie go jedną ręką (w przypadku prętów o większej średnicy czynność tę wykonuje druga osoba), a drugą ręką przeciąć taśmę zabezpieczającą wybrany koniec pręta. Należy używać noża z blokadą ostrza, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń.
 • Uwolniony koniec pręta należy wyciągnąć z wnętrza wiązki i ułożyć na stabilnej powierzchni, starając się nie wywołać nadmiernej siły naprężenia na pręcie.

 

 1. Przecięcie pozostałych taśm zabezpieczających
 • Po uwolnieniu jednego końca pręta, przeciąć pozostałe taśmy zabezpieczające, uważając, aby nie uszkodzić prętów. Przed przecięciem każdej taśmy, upewnić się, że wiązka jest odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym odwinięciem.

 

 1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 • Wiązka musi być zabezpieczona przed przypadkowym odwinięciem przez mocne dociśnięcie do podłoża oraz przytrzymanie wiązki (na przeciwległym końcu wiązki) ręką.
 • W przypadku prętów o większej średnicy, druga osoba wspomaga proces zabezpieczania wiązki.
 • Obracanie wiązki w kierunku przeciwnym do nawinięcia, aż do pełnego rozwinięcia kręgu, kontrolując siłę naciągu pręta, aby uniknąć gwałtownego prostowania się.
 • Pręty kompozytowe posiadają pamięć kształtu, co sprawia, że mają tendencję do samoczynnego gwałtownego prostowania się. Dlatego proces odwijania należy wykonywać ostrożnie i stopniowo, monitorując zachowanie prętów.

Podsumowanie

Podczas rozwijania prętów kompozytowych należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, takich jak korzystanie z odpowiedniej liczby osób, noszenie sprzętu ochrony osobistej i właściwe kontrolowanie wiązki prętów. Należy zachować ostrożność i monitorować proces, aby uniknąć przypadkowego odwinięcia prętów czy gwałtownego prostowania się. Przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne rozwijanie prętów kompozytowych.

pixel