Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Homologacja na pasach transportowych - co powinna zawierać?

2023-04-27
Homologacja na pasach transportowych - co powinna zawierać?

Na wstępie warto obalić powszechny mit dotyczący koloru taśmy w pasach transportowych. Otóż kolor taśmy nie determinuje wytrzymałości pasów transportowych. Podobnie jest z liczbą linii widocznych na taśmie - one również nie są wskaźnikiem wytrzymałości pasa.

Jedynym wiarygodnym źródłem informacji o parametrach pasa transportowego jest dołączona do niego etykieta (homologacja). Każdy używany pas transportowy powinien być zgodny z normą PN-EN 12195-2, co potwierdza jego etykieta. Brak etykiety lub jej nieczytelność wyklucza pas transportowy z dalszego użytkowania.


 

Etykieta pasów transportowych - co powinna zawierać? 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia dotyczące oznaczeń umieszczonych na etykietach pasów transportowych:

 

 1. SHF (standard hand force) - nominalna siła ręczna w daN, czyli maksymalna siła napinania, przy której napinacz nie ulegnie zniszczeniu. Odpowiada ona sile, z jaką operator napina pas transportowy przy użyciu napinacza. Popularne pasy transportowe mają SHF na poziomie 50 daN.

 2. STF (standard tension force) - nominalna siła napięcia w daN, czyli siła, z jaką ładunek zostanie dociśnięty do podłoża. Ta wartość zależy od konstrukcji napinacza (długości rączki, ilości zębów w mechanizmie napinającym, średnicy wałka). Na podstawie tego parametru można określić przybliżoną ilość pasów potrzebnych do zabezpieczenia danego ładunku metodą docisku do podłoża.

 3. LC (lashing capacity) - zdolność mocowania w daN, czyli maksymalne obciążenie (naciągnięcie) pasa przy którym nie ulegnie on zniszczeniu. Podawane jest ono zarówno w mocowaniu prostym [3a] jak i mocowaniu przez opasanie [3b]. Zdolność mocowania nie wpływa na ilość pasów, jakie należy użyć w mocowaniu metodą docisku do podłoża.

 4. Ostrzeżenie - "Nie zawieszać tylko mocować" informuje, że pasa transportowego nie należy używać do podnoszenia, czy przenoszenia ładunków. Elementem dedykowanym do tego celu są zawiesia transportowe. Zakaz używania pasów transportowych do podnoszenia ładunków wynika z różnych współczynników bezpieczeństwa dla pasów transportowych i zawiesi. Europejska norma wymaga aby na etykiecie pasa było zamieszczone stosowne ostrzeżenie.

 5. LGL - długość pasa transportowego w metrach, czyli rzeczywista długość długość pasa lub jego części wraz z elementami takimi jak hakiem lub hak i napinacz. Jeśli pas transportowy składa się z dwóch części, długość każdej części pasa jest zamieszczana na jej etykiecie. Łączna długość pasa to suma długości obu części.

 6. Materiał pasa transportowego - informacja o materiale, z którego została wykonana taśma pasa transportowego. Taśma może być wykonana z poliestru (PES), polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA). Kolor etykiety pasa transportowego mówi o materiale z jakiego została wykonana taśma pasa. Pasy poliestrowe (PES) mają etykiety w kolorze niebieskim, pasy polipropylenowe (PP) mają etykiety w kolorze brązowym, a pasy poliamidowe (PA) posiadają etykiety w kolorze zielonym. Materiał użyty do produkcji taśmy wpływa na warunki i środowiska, w jakich pas z niego wykonany może pracować.

 7. Wydłużenie pasa transportowego - europejska norma PN-EN 12195-2 wymaga, aby wydłużenie taśmy nie przekraczało 7% przy nominalnym obciążeniu pasa.

 8. Rok produkcji pasa transportowego - informacja wymagana przez normę europejską. Informacja ta wraz z kodem identyfikacyjnym i nazwą producenta umożliwia określenie partii produkcyjnej danego pasa transportowego. Rok produkcji nie służy do określania daty ważności czy daty przydatności pasa do użytku, gdyż wg normy pasy transportowe nie posiadają takich parametrów.

 9. Nazwa producenta lub dostawcy pasa transportowego - kolejny element informacyjny etykiety, który wymusza europejska norma. W powiązaniu z kodem identyfikacyjnym i rokiem produkcji umożliwia jednoznaczną identyfikację pasa lub jego partii. Zatem nie należy używać pasów transportowych, które nie mają zamieszczonej informacji o producencie.

 10. Norma PN-EN 12195-2 - informacja z numerem normy na etykiecie to wymóg, jaki muszą spełniać pasy wszystkich producentów i dostawców pasów mocujących w Unii Europejskiej. Informuje ona także, że dany pas transportowy jest zgodny z wszelkimi wymaganiami i bezpieczny.

  Warto pamiętać, że:

  • pas transportowy w Unii Europejskiej nie może zawierać oznakowania CE

 

Podsumowanie

Pasy transportowe są niezbędnym elementem przy mocowaniu ładunków w transporcie. Aby móc właściwie ocenić ich parametry, wartości użyteczności oraz bezpieczeństwa, należy zwrócić uwagę na etykiety, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące każdego pasa. Wbrew mitom, ani kolor taśmy, ani liczba linii nie mają wpływu na wytrzymałość pasa.

Pasy transportowe są niezbędnym elementem przy mocowaniu ładunków w transporcie. Aby móc właściwie ocenić ich parametry, wartości użyteczności oraz bezpieczeństwa, należy zwrócić uwagę na etykiety, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące każdego pasa. Wbrew mitom, ani kolor taśmy, ani liczba linii nie mają wpływu na wytrzymałość pasa.

Na etykietach możemy znaleźć informacje takie jak: nominalną siłę ręczną (SHF), nominalną siłę napięcia (STF), zdolność mocowania (LC) dla mocowania prostego i przez opasanie, ostrzeżenie dotyczące wykorzystywania pasa do podnoszenia, długość pasa transportowego (LGL), materiał taśmy, wydłużenie pasa, rok produkcji, nazwę producenta lub dostawcy oraz numer normy PN-EN 12195-2.

Ważne jest, aby używać pasów zgodnych z normą PN-EN 12195-2, które zawierają wszystkie wymagane informacje na etykietach. Tylko wtedy mamy pewność, że pas transportowy spełni swoją rolę i będzie bezpieczny w użyciu. Nie należy używać pasów, które nie mają zamieszczonej informacji o producencie. Ponadto, pasy transportowe nie powinny być używane do podnoszenia ładunków, gdyż służą wyłącznie do mocowania i zabezpieczania ładunku.

Zachowanie świadomości i znajomość etykiet pasów transportowych pozwala na ich prawidłowe wykorzystanie, co przekłada się na bezpieczne zabezpieczenie ładunków podczas transportu.

pixel