Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Wykonywanie hydroizolacji fundamentu przy użyciu mat bentonitowych VOLTEX

2023-04-27
Wykonywanie hydroizolacji fundamentu przy użyciu mat bentonitowych VOLTEX

Niniejsze wytyczne instalacyjne są przeznaczone do zastosowań w konstrukcjach monolitycznych. W przypadku betonowych elementów prefabrykowanych i innych zastosowań nieopisanych w tym dokumencie, należy uzyskać odpowiednie instrukcje instalacji. Maty bentonitowe należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, korzystając z niezbędnych, powiązanych produktów systemu. 

Najważniejsze informację dotyczące instalacji, przechowywanie i układania

Maty montuje się ciemnoszarą geotkaniną do uszczelnianej konstrukcji betonowej. Taśmy bentonitowe powinny być stosowane we wszystkich pionowych i poziomych przerwach technologicznych (roboczych). Montaż maty hydroizolacyjnej powinien być przeprowadzony zgodnie z ustalonym harmonogramem, związanym z betonowaniem lub zasypaniem konstrukcji.

Przechowywanie:

Przed instalacją maty voltex i powiązanych produktów systemu, przechowuj je w suchym miejscu i nie narażaj na opady.

Prace przygotowawcze:

Płyta fundamentowa: Podłoże powinno być wyrównane i zagęszczone do minimum 85% według zmodyfikowanej skali Proctora. Ściany betonowe: Beton powinien być wolny od pustek i występów. Nieregularną powierzchnię ściany należy wyrównać przed montażem maty. Otwory po ściągach należy wypełnić bezskurczową zaprawą cementową i uszczelnić taśmą bentonitową umieszczoną w osi ściany. Wszystkie pustki, raki w betonie i powierzchnie przy otworach po ściągach należy wyrównać masą BENTOSEAL.  ]

Układanie:

Maty bentonitowe należy układać na minimum 30-centrymetrowy zakład. Zaleca się pod wszystkie zakłady podsypać granulat bentonitowy w celu optymalnego uszczelnienia.

Fundament - instalacja maty bentonitowej

Potrzebne elementy:

  • Mata VOLTEX
  • Granulat bentonitowy
  • Bentoseal
  • Taśma bentonitowa

Maty bentonitowe są rekomendowane do użycia pod konstrukcyjnymi płytami żelbetowymi o grubości co najmniej 100 mm, na zagęszczonym podłożu z ziemi lub żwiru. Gdy mata jest montowana na warstwie chudego betonu, żelbetowa płyta powinna mieć grubość co najmniej 150 mm. W przypadku warunków hydrostatycznych, Maty powinny być instalowany również pod ławami i żebrami fundamentowymi.

Maty należy montować na odpowiednio przygotowanym podłożu, z ciemnoszarą stroną skierowaną do góry. Sąsiednie pasy układa się na zakład o szerokości 100 mm, a końce pasm przesuwamy wzajemnie o co najmniej 300 mm. Aby uniknąć przesunięcia maty przed i podczas wylewania betonu, zaleca się przybicie lub zszycie krawędzi maty.

Nacięcia powinny być wykonane tak, aby ściśle przylegały wokół przejść instalacyjnych i przepustów. Następnie należy nałożyć masę z mieszani granulatowej pod nacięciami maty VOLTEX, a potem wykonać fasetę z BENTOSEAL o grubości minimum 19 mm na nacięciu maty, przy przejściach instalacyjnych płyty fundamentowej i innych detalach. Obróbka z BENTOSEAL powinna zachodzić na co najmniej 50 mm na VOLTEX i dany detal (np. przy przejściu instalacyjnym na rurę). W warunkach parcia hydrostatycznego, VOLTEX powinien być ułożony pod żebrami płyty fundamentowej i ławami fundamentowymi. Wszystkie przepusty należy uszczelnić dodatkową taśmą bentonitową.

Wyprowadzić VOLTEX co najmniej 150 mm powyżej górnej krawędzi ławy fundamentowej, aby umożliwić wykonanie połączenia hydroizolacji poziomej z pionową. Kontynuować układanie VOLTEX pod płytą fundamentową, uwzględniając zakład co najmniej 300 mm z warstwą przejściową.

Układanie maty bentonitowej voltex na szalunku

Przymocuj VOLTEX do szalunku, w pozycji poziomej lub pionowej, za pomocą gwoździ lub zszywek, przestrzegając ogólnych zasad układania maty. Sąsiednie pasy powinny być układane na zakład o szerokości 100 mm, a końce pasm rolek przesuwane wzajemnie o co najmniej 300 mm (unikaj poczwórnych zakładów). Zakłady powinny być wykonane tak, aby podczas betonowania nie rozchylały się.

Instaluj VOLTEX białą geowłókniną do szalunku i szarą geotkaniną do uszczelnianej konstrukcji betonowej. Matę należy układać z naddatkiem, który umożliwia wykonanie zakładu co najmniej 100 mm na zainstalowaną i wyprowadzaną na grubość płyty fundamentowej matę VOLTEX. Pamiętaj o wywinięciu maty co najmniej 150 mm poza górną krawędź szalunku, aby umożliwić wykonanie połączenia hydroizolacji w późniejszym czasie.

Ustaw szalunek zgodnie z wymaganiami, rozlokuj ściągi szalunkowe i, jeśli to konieczne, przebij VOLTEX w miejscach ściągów szalunkowych. Ogólne zasady betonowania zapewniają wystarczający czas na związanie maty VOLTEX z betonem, jednak po rozszalowaniu warto sprawdzić jakość tego połączenia.

Jeśli występuje odsadzka i VOLTEX ułożony pod płytą kończy się przy górnej krawędzi płyty fundamentowej, umieść dodatkowy pas maty VOLTEX w celu połączenia hydroizolacji między krawędzią płyty a matą ułożoną w szalunku. W narożniku między płytą a ścianą utwórz fasetę z BENTOSEAL (38 mm x 38 mm) i umieść dodatkowy pas maty VOLTEX na odsadzce, tak aby zachodził co najmniej 100 mm za narożnik płyty. Kontynuuj układanie maty na odsadzce i pod matą VOLTEX niezwiązaną ze ścianą, jednocześnie zakrywając miejsce połączenia płyty ze ścianą.

Przejścia instalacyjne i zakończenie na poziomie terenu

Wyciąć kołnierz z maty VOLTEX tak, aby ściśle przylegał do przejścia i wystawał co najmniej 300 mm poza jego krawędź. Następnie, używając masy BENTOSEAL, uszczelnij krawędzie kołnierza i zastosuj warstwę o grubości co najmniej 6 mm, sięgającą co najmniej 75 mm na kołnierz. Następnie nałóż główną warstwę membrany VOLTEX, która przylega ściśle wokół przejścia. Na koniec, obrobić obszar wokół przepustu fasetą z BENTOSEAL o grubości 19 mm w promieniu co najmniej 300 mm. W przypadku rur tulejowych, wypełnić szczeliny między rurą a tuleją bezskurczową zaprawą cementową. Za zainstalować RX 101. Taśma bentonitowa 20x25 powinna być zainstalowana na obu stronach tulei.

Zakończenie na poziomie terenu: VOLTEX należy zakończyć 300 mm poniżej poziomu i przymocować wzdłuż górnej krawędzi maty za pomocą elementów mocujących z podkładkami, rozmieszczonymi co najwyżej co 300 mm. 

pixel