Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Uszczelnianie przerwy roboczej przy pomocy taśmy bentonitowej

2024-02-09
Uszczelnianie przerwy roboczej przy pomocy taśmy bentonitowej

W budownictwie, zapewnienie szczelności konstrukcji betonowych jest niezbędne dla ich trwałości i ochrony przed wodą. W tym kontekście, przerwy konstrukcyjne, powstające na stykach etapów betonowania, stanowią wyzwanie. Mimo że często są one niewidoczne, stanowią potencjalne źródło przecieków, zwłaszcza gdy woda znajdzie drogę do struktury budynku. Skuteczne uszczelnienie tych przerw jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów. Jednym z często stosowanych materiałów jest zastosowanie taśm bentonitowych, które aktywują się pod wpływem wody i pęcznieją, tworząc trwałą barierę wodoszczelną, która skutecznie chroni przed przenikaniem wilgoci. Ten sposób uszczelniania przerw roboczych opiszemy w poniższym artykule. 

Zalety stosowania taśm bentonitowych:

 • Zdolność do pęcznienia, co pozwala na szczelne wypełnienie rys i porów betonu.
 • Skuteczność w uszczelnianiu przejść instalacyjnych, trudnych do zabezpieczenia taśmami z PCV.
 • Samouszczelniające zakończenia, tworzące ciągłą izolacyjną warstwę.
 • Sprawdzenie w warunkach ciągłego lub zmiennego ciśnienia hydrostatycznego.
 • Jedna z tańszych metod uszczelniania przerw roboczych

Wady:

 • Konieczność precyzyjnego montażu dla zapewnienia pełnej efektywności.
 • Przy błędzie montażowym możliwy przeciek wody
 • Potencjalne ograniczenia w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Zastosowanie taśm bentonitowych jako nowoczesnego rozwiązania

Taśmy bentonitowe, takie jak Waterstop RX 101, reprezentują innowacyjne podejście do uszczelniania przerw roboczych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom - zdolności do pęcznienia w kontakcie z wodą - tworzą one skuteczną, trwałą barierę wodoszczelną. Bentonit sodowy, z którego są wykonane, jest materiałem naturalnym, który absorbuje wodę, zwiększając swoją objętość i w efekcie wypełniając wszelkie pęknięcia oraz pustki w betonie. To zapobiega dalszej migracji wody, zwiększając trwałość i szczelność konstrukcji. Ta metoda uszczelniania jest nie tylko wydajna, ale również ekonomiczna, eliminując potrzebę stosowania bardziej kosztownych i skomplikowanych technologii.

Kluczowe aspekty montażu

Dokładne przygotowanie powierzchni, na której będzie aplikowana taśma bentonitowa, jest niezbędne dla zapewnienia jej skuteczności. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na przyczepność taśmy. Równie ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji producenta dotyczących instalacji, co obejmuje właściwe umiejscowienie taśmy, zapewnienie odpowiedniej otuliny betonu oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących warunków pogodowych podczas instalacji. Wszelkie zabrudzenia, kamienie, rdza oraz resztki z prac budowlanych muszą zostać usunięte. Produkt Waterstop RX nie może być instalowany na powierzchniach zalanych wodą lub na zamrożonym podłożu.

Istnieją dwie opcje montażu produktu , lecz zaleca się zarówno podkleić taśmę jak i przymocować taśmę do podłoża siatką stalową

Klejenie: W pierwszej opcji, nakładamy ciągłą warstwę kleju CETSEAL wzdłuż podłoża, w miejscu, gdzie planujemy zainstalować produkt Waterstop RX. Ważne jest, aby zachować odstęp od betonu wynoszący przynajmniej 75 mm (50 mm dla RX-103). Podczas nakładania kleju, trzymamy końcówkę dyszy pod kątem 45° w stosunku do podłoża.Instalacja: Po nałożeniu ciągłej warstwy kleju CETSEAL, usuwamy papier przekładkowy, a następnie mocno dociskamy produkt Waterstop RX do kleju na całej długości taśmy. Jeśli pracujemy w pozycji pionowej lub na powierzchniach napowietrznych, konieczne jest dokładne dociskanie przez co najmniej 15 sekund, aby zapewnić trwałe przyklejenie.

Mocowanie mechaniczen: montaż przy wykorzystaniu stalowej siatki, która służy do mechanicznego montażu produktu Waterstop RX za pomocą dostarczonych elementów mocujących. Stalowa siatka jest dostępna w dwóch różnych rozmiarach. Najpierw usuwamy papier przekładkowy i umieszczamy produkt Waterstop RX na betonowym podłożu. Następnie umieszczamy siatkę na produkcie Waterstop RX z zakładem maksymalnie 25 mm. Zakład przytwierdzamy, używając dostarczonych elementów mocujących, starając się wykonywać je równomiernie co 300 mm wzdłuż siatki. Połączenia siatki, zarówno końcówka do końcówki, jak i końcówka do boku, tworzymy poprzez delikatne przyciskanie ze sobą końcówek. Ważne jest rozpoczęcie od styków połączeń i nie rozciąganie produktu Waterstop RX w celu dopasowania. Nie zaleca się łączenia produktu Waterstop RX na zakład.

Najważniejsze punkty dotyczące instalacji taśm bentonitowych:

 • Należy dokładnie oczyścić i przygotować powierzchnię przed aplikacją.
 • W przypadku klejenia, ważne jest zapewnienie odpowiedniego czasu na utwardzenie kleju.
 • Przy montażu mechanicznym, ważne jest precyzyjne umiejscowienie taśmy, aby taśma się nie przesunęła podczas betonowania.
 • W sytuacji, gdy dochodzi do przeciekania wody przez uszczelniane połączenie, zaleca się odczekanie, aż zakończy się proces pęcznienia taśmy. Czas, jaki jest potrzebny taśmie na pęcznienie, zależy od jej rodzaju.W przypadku aplikacji taśm pęczniejących w środowiskach o wysokiej agresji chemicznej, konieczne jest przeprowadzenie testu pęcznienia taśmy. Test taki wykonuje się w wodzie pozyskanej bezpośrednio z gruntu lub z używanej cieczy technologicznej, aby zapewnić, że taśma zachowa swoje właściwości uszczelniające.
 • Podczas stosowania taśm na rurach lub elementach stalowych o zamkniętym obwodzie, istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia taśmy przy użyciu drutu wiązałkowego. Takie dodatkowe zabezpieczenie zapewnia lepsze przyleganie taśmy do powierzchni i zwiększa efektywność uszczelnienia.
 • W sytuacjach, gdzie występuje ciśnienie hydrostatyczne, ważne jest, aby szerokość szczeliny w elementach, które mają być uszczelnione za pomocą taśmy pęczniejącej nie przekraczała 0,5 mm. Zachowanie tej maksymalnej szerokości szczeliny jest kluczowe dla zachowania ciągłości uszczelnienia i skuteczności taśmy w przeciwdziałaniu przenikaniu wody.

Rozszerzenie na inne metody i praktyki uszczelniania

Oprócz taśm bentonitowych, w budownictwie stosuje się również inne metody uszczelniania przerw konstrukcyjnych, takie jak węże iniekcyjne czy taśmy dylatacyjne z PCV. Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania i może być wybierana w zależności od konkretnych wymagań projektowych oraz warunków środowiskowych. Ważne jest, aby dokonać świadomego wyboru materiałów i technik uszczelniania, biorąc pod uwagę takie czynniki jak ciśnienie hydrostatyczne, typ konstrukcji, a także przewidywany poziom ekspozycji na wodę.

Podsumowanie i znaczenie dla przyszłości budownictwa

Uszczelnianie przerw roboczych za pomocą taśm bentonitowych jest nowoczesnym i skutecznym sposobem na zapewnienie długotrwałej ochrony konstrukcji betonowych przed wodą. Wybór odpowiedniej metody instalacji i dokładne przestrzeganie instrukcji producenta są kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników. Wykorzystanie zaawansowanych materiałów, takich jak taśma bentonitowa Waterstop RX 101, w procesie uszczelniania przerw konstrukcyjnych, jest wyrazem dążenia branży budowlanej do znajdowania coraz to lepszych rozwiązań technologicznych. Nie tylko zwiększa to efektywność i trwałość konstrukcji, ale także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, ograniczając potencjalne negatywne wpływy na środowisko naturalne. Dzięki ciągłym postępom w dziedzinie materiałów budowlanych, możemy spodziewać się dalszego rozwoju innowacyjnych metod uszczelniania, które będą jeszcze lepiej odpowiadały na wyzwania współczesnego budownictwa. Produkty takie jak Waterstop RX oferują zaawansowane rozwiązanie, które dzięki swoim unikalnym właściwościom oraz unikalnym właściwościom, zapewniając skuteczną ochronę przed przenikaniem wody. Integracja takich rozwiązań w projekty budowlane przyczynia się nie tylko do zwiększenia trwałości konstrukcji, ale także do podniesienia standardów w zakresie budownictwa wodnego i ochrony przed wilgocią.

pixel