Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Taśma pęczniejąca - montaż i zastosowanie

2020-09-26
Taśma pęczniejąca - montaż i zastosowanieTaśmy pęczniejące zaprojektowane zostały do uszczelniania przerw technologicznych w konstrukcjach monolitycznych. W przypadku podejścia wody gruntowej, taśma pęcznieje zwiększając swoją objętość, co skutkuje wypełnieniu rys i szczelin w strukturze betonu. Dzięki wysokiej rozszerzalności mieszanki bentonitowo-kauczukowej, możliwe jest stworzenie aktywnej bariery przeciwwodnej w obiekcie. Zastosowanie 


Wysoka elastyczność i forma w postaci plasteliny umożliwia stosowanie uszczelnienia bentonitowego zarówno w poziomych, jak i w pionowych przerwach roboczych w konstrukcjach żelbetowych, oraz wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko penetracji wody w betonieTaśma bentonitowa jest wysoce ekonomicznym rozwiązaniem, dlatego też w przypadku projektu uwzględniającego zastosowanie hydroizolacji, stanowi nieodłączny element podczas uszczelniania takich elementów jak:
  • styk starego i nowego elementu żelbetowego i betonowego
  • pionowe i poziome przerwy robocze
  • przejścia instalacyjne przez przegrody kanałów kanalizacyjnych i wodociągowych
  • w połączeniach elementów prefabrykowanych

Sposób montażu


Poniżej prezentujemy kilka etapów do szybkiej i łatwej instalacji taśmy uszczelniającej. 


Krok 1 - czyszczenie powierzchni W pierwszym etapie należy przygotować powierzchnię na której układana będzie taśma. Należy usunąć wszelkie zabrudzenia w postaci rdzy, kamieni, brudów i innych pozostałości po robotach budowlanych. W razie stojącej wody, powierzchnię elementu należy wytrzeć do sucha - podłoże może być lekko zawilgocone.
krok 2 - nakładanie kleju montażowego W przypadku montażu przy pomocy kleju montażowego, należy nałożyć równomierną ilość kleju w postaci paska, wzdłuż całej powierzchni elementu. Otulina betonu i odległość od krawędzi powinna wynosić około 80 mm - w przypadku taśmy WATERSTOP RX. Klej zastyga i matowieje w przeciągu 15 minut od aplikacji.
krok 3 - układanie taśmy Taśmę zdejmuje się z zabezpieczającego papieru przekładkowego i układa na przygotowanym wcześniej podłożu. Sąsiadujące końce taśmy należy docisnąć do siebie, aby stworzyć ciągły pas hydroizolacyjny. Należy pamiętać aby zachować wymaganą odległość od krawędzi - około 80 mm.
krok 4 - układanie siatki montażowej Drugim sposobem montażu taśmy pęczniejącej bentonitowej jest użycie specjalnej siatki stalowej. Siatka służy jako element mocujący i układa się ją na wcześniej ułożoną taśmę. Następnie przy pomocy gwoździ lub innych elementów mocujących, unieruchamia się zamontowaną taśmę.
krok 5 - połączenie końców taśmy Taśmę należy układać na odcinkach ciągłych, przy wykorzystaniu pełnych zwojów, aby maksymalnie zmniejszyć liczbę zespoleń końców taśmy. Połączenia końcówek należy mocno do siebie docisnąć tak, aby utworzyć ciągłość hydroizolacji. Nie powinno układać się końcówek taśmy na zakład.
krok 6 - betonowanie Przed betonowaniem należy zwrócić uwagę czy nie występują puste przestrzenie między podłożem a taśmą pęczniejącą.

Wskazówki dotyczące montażu

  • Podczas montażu należy stosować klej lub siatkę stalową - nie powinno się instalować taśmy z wykorzystaniem wyłącznie elementów mechanicznych, takich jak na przykład gwoździe.
  • Jeżeli produkt lub jego fragment przez betonowaniem ulegnie spęcznieniu, to należy go wymienić na nowy
  • W przypadku powierzchni tworzywowych lub metalowych, taśmę mocuję się przy pomocy specjalnego kleju montażowego.
  • Taśma pęczniejąca nie jest produktem przeznaczonym do stosowania w przerwach dylatacyjnych. Aplikuję się ją wyłącznie w miejscach, gdzie będzie całkowicie zanurzona w betonie. 
  • Zastosowanie taśmy w środowisku chemicznym należy skonsultować z producentem, w celu upewnienia się co do przydatności produktu w konkretnych warunkach. 
pixel