Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Rodzaje taśm uszczelniających PVC i ich zastosowanie

2024-02-09
Rodzaje taśm uszczelniających PVC i ich zastosowanie

Taśmy uszczelniające PVC to specjalistyczne materiały używane w miejscach, gdzie beton nie tworzy jednolitej struktury, czyli w przypadku przerw roboczych czy szczelin dylatacyjnych. Wybierając odpowiednią taśmę, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów: typ szczeliny, jaką ma uszczelnić (czy to szczelina dylatacyjna, czy przerwa robocza), ciśnienie wody działające na taśmę, skład chemiczny wody, szerokość szczeliny, oraz zakładane przemieszczenia w przypadku taśm dylatacyjnych. Dobra selekcja i właściwe zastosowanie taśmy uszczelniającej, wraz z jej zabetonowaniem, tworzy skuteczną zaporę przeciwko wodzie. Dzięki temu, woda musi pokonać dłuższą drogę, by objąć taśmę, co powoduje spadek ciśnienia i zatrzymanie wody przed dalszym przenikaniem pomiędzy taśmą a betonem, tworząc efekt przypominający labirynt.

Rodzaje taśm PVC do uszczelniania przerw technologicznych

Taśmy zewnętrzne

Taśmy uszczelniające zewnętrzne są kluczowe do ochrony przed wodą w miejscach, gdzie betonowe elementy, takie jak fundamenty lub ściany zewnętrzne, mają przerwy techniczne lub dylatacyjne. Ich efektywność zależy od specyfiki konstrukcji, w tym od kształtu i długości ramion taśmy oraz od liczby i rozmiarów wypustek zapewniających uszczelnienie. Taśmy posiadają współczynnik bezpieczeństwa, odpowiedni do określonego naporu wody co, zapewnia wysoką efektywność uszczelnienia w różnorodnych warunkach. Dzięki takim właściwościom, taśmy te są wszechstronnie stosowane w budownictwie. Wybierając zewnętrzne taśmy uszczelniające, należy kierować się kilkoma zasadami:

a) Aby taśmy mogły efektywnie przeciwstawić się naporowi wody pod ciśnieniem, muszą spełniać określone kryteria, takie jak minimalna szerokość oraz określona liczba i minimalna wysokość kotew uszczelniających - na przykład taśma o szerokości 240mm powinna mieć cztery kotwy o wysokości co najmniej 30mm, a taśma o szerokości 320mm - sześć kotew o wysokości co najmniej 20mm.

b) Woda pod ciśnieniem hydrostatycznym powinna napierać na płaską część taśmy, co oznacza, że montaż taśmy zewnętrznej powinien uwzględniać jej właściwe umiejscowienie w stosunku do elementów konstrukcyjnych, aby uniknąć problemów z zabetonowaniem w rejonie kotew.

c) W przypadku zastosowania taśm o większej grubości niż standardowe, z możliwością zwiększenia odporności na ciśnienie wody o 10% za każdy dodatkowy milimetr grubości taśmy, oferują one większą elastyczność w adaptacji do specyficznych warunków.

Poniżej taśma uszczelniająca do przerw kompensacyjnych PVC DA320. 

Taśmy wewnętrzne

Taśmy uszczelniające wewnętrzne są kluczowym elementem w zapewnieniu szczelności budynku, stosowane zarówno w poziomie (na przykład na płytach fundamentowych), jak i pionie (na przykład w ścianach). Ich dobór zależy głównie od kształtu, długości oraz sposobu, w jaki są one w stanie radzić sobie z wodą w budynku. Ważne jest, aby szerokość taśmy była odpowiednia do grubości elementu konstrukcyjnego, by zapewnić skuteczne uszczelnienie.

Podczas wyboru taśm wewnętrznych należy pamiętać o kilku zasadach:

Szerokość taśmy musi być dostosowana do grubości betonu, w którym będzie zastosowana. Nie może być ani za wąska (co mogłoby nie zapewnić oczekiwanej wodoszczelności), ani za szeroka (co mogłoby prowadzić do niepożądanego rozwarstwienia betonu).

Jeśli taśma jest zbyt szeroka dla danego elementu, może być potrzebne miejscowe zwiększenie grubości betonu, aby zapewnić odpowiednie wsparcie.

W przypadku płyt fundamentowych lub stropowych, montaż taśmy powinien umożliwiać jej odpowiednie zakrzywienie do góry, co pomoże uniknąć tworzenia się pustek podczas wylewania betonu.

Taśmy przeznaczone do szczelin dylatacyjnych zawierają specjalny kanał, który umożliwia im elastyczne dopasowanie do ruchów konstrukcyjnych, zapewniając ciągłe uszczelnienie.

Poniżej taśma uszczelniająca do przerw roboczych PVC A190

Taśmy zamykające i maskujące

Taśmy zamykające oraz taśmy maskujące/wciskane pełnią ważną rolę w procesie uszczelniania przerw dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych, takich jak płyty fundamentowe, stropy oraz ściany. Są one często stosowane jako elementy uzupełniające w systemach zabezpieczających szczeliny dylatacyjne, które były wcześniej chronione za pomocą taśm zewnętrznych lub wewnętrznych. Efektywność tych taśm zależy od długości ich ramion oraz od liczby i rozmiarów żebrowanych elementów kotwiących.

W odróżnieniu od taśm zewnętrznych, taśmy zamykające instaluje się od górnej strony elementu budowlanego, kierując działanie wody lub innej cieczy na zewnętrzną, płaską powierzchnię taśmy. W zależności od rodzaju i poziomu narażenia na wodę, dobiera się taśmy z odpowiednią ilością kotew:

  • Taśmy z dwoma kotwami są przeznaczone do uszczelniania miejsc narażonych na działanie wody niepodlegającej ciśnieniu hydrostatycznemu, na przykład deszczu.
  • Taśmy wyposażone w co najmniej cztery kotwy zapewniają ochronę przed wodą pod ciśnieniem, mogącą wywierać nacisk równy co najmniej trzem metrom słupa wody.

Z kolei taśmy maskujące, zwane również wciskanymi, mają zastosowanie głównie do estetycznego ukrycia pionowych szczelin dylatacyjnych, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnętrznych elewacjach. Nie stanowią one samodzielnej metody uszczelniania, lecz służą jako dodatkowa ochrona i maskowanie. Ich zaletą jest możliwość montażu w miejscach o nieregularnych lub uszkodzonych krawędziach, gdzie taśmy te skutecznie zakrywają wszelkie niedoskonałości. Są odpowiednie do stosowania zarówno w konstrukcjach z betonu monolitycznego, jak i w elementach prefabrykowanych. Specjalnie zaprojektowane nakładkowe taśmy kątowe pozwalają na ochronę dylatacji na narożnikach budynku lub przy załamaniach konstrukcyjnych, zapewniając kompleksowe uszczelnienie.

Poniżej taśma wciskana

 

Rury uszczelniające

Kolejnym elementem w systemie uszczelniającym są rury skurczowe do rys powodujące kontrolowane wymuszanie rys w betonie. Instaluje się je w strategicznych miejscach konstrukcji, takich jak łączenia fundamentów i ścian.

Podsumowanie

Taśmy uszczelniające PVC do przerw roboczych i dylatacyjnych, zarówno zewnętrzne, wewnętrzne, jak i zamykające, pełnią kluczową rolę w zapewnieniu wodoszczelności i ochronie konstrukcji budowlanych przed działaniem wody. Każdy z tych typów taśm ma swoje specyficzne zastosowanie i charakterystyki, dostosowane do różnych warunków i wymagań budowlanych. Przypomnijmy ich podział: 

  • Taśmy zewnętrzne są stosowane na płasko, na chudym betonie do zabezpieczania fundamentów
  • Taśmy wewnętrzne mocowane są między przerwą dylatacyjną lub roboczą w poziomych i pionowych elementach konstrukcyjnych, takich jak płyty i ściany fundamentowe.
  • Taśmy zamykające służą głównie jako dodatkowe uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
  • Taśmy maskujące (wciskane), choć nie stanowią samodzielnego rozwiązania uszczelniającego, pełnią ważną funkcję estetyczną i ochronną, maskując szczeliny dylatacyjne i poprawiając wygląd konstrukcji.
  • Rury skurczowe służące do kontrolowanego wymuszania rys. 

Odpowiedni dobór i zastosowanie taśm uszczelniających zewnętrznych, wewnętrznych oraz zamykających jest kluczowy dla zapewnienia trwałości i wodoszczelności budynków. Każdy rodzaj taśmy ma swoje unikalne właściwości, które należy rozważyć w kontekście specyficznych potrzeb projektu budowlanego, aby skutecznie chronić przed działaniem wody.

pixel