Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Ogólne zasady montażu taśm uszczelniających PVC w przerwach technologicznych

2024-02-09
Ogólne zasady montażu taśm uszczelniających PVC w przerwach technologicznych

Montaż taśm uszczelniających PVC to kluczowy element w procesie zapewnienia szczelności konstrukcji budowlanych, takich jak zbiorniki, baseny, fundamenty czy ściany. Aby zagwarantować ich prawidłowe działanie, należy przestrzegać określonych zasad i technik montażu, różniących się w zależności od przeznaczenia taśm - czy to do dylatacji, czy przerw roboczych. W niniejszym artykule przedstawimy podstawowe informacje dotyczący właściwej instalacji taśm uszczelniających PVC, podzielony na kluczowe sekcje.

Dobór taśmy

Wybierając odpowiednią taśmę, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników:

  • typ połączenia, które ma być uszczelnione (szczeliny dylatacyjne - taśma PVC typ DA320, przerwy technologiczne/robocze),
  • poziom ciśnienia wywieranego na taśmę przez wodę (powierzchniową, gruntową, czy ciecz technologiczną w zbiornikach),
  • stopień agresywności substancji rozpuszczonych w wodzie,
  • szerokość szczeliny dylatacyjnej,
  • przewidywany zakres ruchów (dla taśm dylatacyjnych).

Dokładnie dobrana i właściwie zaimplementowana w beton taśma uszczelniająca tworzy efektywną zaporę przeciwwodną. Dzięki temu zabiegowi, ścieżka, którą musi przebyć woda, by obejść zabetonowane części taśmy, staje się znacznie dłuższa. Efekt taki, nazywany "efektem labiryntu", prowadzi do obniżenia ciśnienia wody, eliminując jej działanie naporowe i zatrzymując dalsze przenikanie wody na granicy taśma-beton.

Poniżej przykład taśmy z podzieleniem na przerwy robocze (po lewej) i dylatacyjne (prawej). 

Taśma do przerw roboczych

Podstawowe Zasady Montażu

Zapewnienie ciągłości systemu uszczelniającego

Istotne jest, aby zainstalowane taśmy uszczelniające do przerw roboczych tworzyły kompletny i hermetyczny system uszczelnień. Konieczne jest, by ich końce wystawały co najmniej 40 cm powyżej przewidywanego poziomu terenu. W kontekście konstrukcji takich jak zbiorniki czy baseny, wybór taśm musi uwzględniać maksymalny poziom napełnienia, dla którego zostały zaprojektowane. W przypadku obiektów z dylatacjami, konieczne jest elastyczne doprowadzenie i zabezpieczenie końców taśm nad poziomem gruntu, np. za pomocą elementów dylatacyjnych.

Uwzględnienie rodzaju dylatacji

W przypadku budynków podzielonych dylatacjami, wolne końce taśm powinny być odpowiednio uciągliwe i zabezpieczone, np. za pomocą profili dylatacyjnych. To zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo systemu uszczelniającego w miejscach narażonych na ruchy konstrukcyjne.

Dobór i montaż taśm

Podczas wyboru taśm uszczelniających różnych typów, kluczowe jest zwrócenie uwagi na kilka aspektów, takich jak unikanie zmiany szerokości taśm wzdłuż jednej i tej samej szczeliny oraz zapobieganie łączeniu taśm zewnętrznych z wewnętrznymi w obrębie tego samego obiektu. W sytuacji, gdy konieczne jest połączenie taśm o różnej szerokości, niezbędne jest zapewnienie nieprzerwanej ciągłości kotwienia. Należy dążyć do tego, aby wszelkie cięcia taśm, ustawienie kątów, jak również zmiany poziomów zabetonowania podczas prac dylatacyjnych i w przerwach roboczych były realizowane, o ile to możliwe, pod kątem prostym. Ważna jest także ciągłość kotew i właściwe zabetonowanie taśm, z zachowaniem odstępu ≥ 20 mm od zbrojenia, zgodnie z normą DIN 18197.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i odpowiednie otulenie

W trakcie prac betoniarskich konieczna jest ochrona taśm przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mieszanka betonowa musi być prawidłowo ułożona i zagęszczona, przy jednoczesnym unikaniu kontaktu buławy wibratora z taśmą.

Techniki montażu dla wybranych taśm uszczelniających

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to niezbędny krok przed montażem taśm. Powierzchnia powinna być równa, bez ostrych krawędzi czy nierówności, które mogłyby uszkodzić taśmę. W przypadku nierównego podłoża zaleca się jego wyrównanie za pomocą odpowiednich mas szpachlowych lub zapraw. Dzięki temu taśmy będą mogły być zainstalowane na idealnie płaskiej powierzchni, co zwiększy efektywność uszczelnienia. Następnie konieczne jest rozłożenie taśm na płaskiej powierzchni i dokładne zbadanie pod kątem obecności uszkodzeń lub zniekształceń.

Taśmy zamykające

Taśmy zamykające należy montować ramionami w dół, na płycie szalunkowej wyznaczającej przebieg szczeliny dylatacyjnej. Ramiona taśmy zamykające poniżej ostatniej kotwy należy przymocować do szalunku np. gwoździami. 

Taśmy wewnętrzne

Podczas montażu taśm wewnętrznych na przerwach roboczych i dylatacjach ściennej, ważne jest zapewnienie ich stabilności poprzez mocowanie za pomocą uchwytów montażowych oraz drutu wiązałkowego do zbrojenia. Po zabetonowaniu jednego końca taśmy, drugi, wolny koniec musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem prac nad kolejnym segmentem, niezabetonowane ramię taśmy powinno zostać oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Do montażu wykorzystuję się szalunek tracony (sreckmetall) z wyprofilowanymi miejscami na taśmy uszczelniające co znacznie ułatwia pracę przy przerwach roboczych. Ramiona powinny być skierowane ku górze. 

Taśmy zewnętrzne

W przypadku mocowania taśm uszczelniających zewnętrznych przy przerwach roboczych oraz dylatacjach, konieczne jest znalezienie efektywnego sposobu ich przymocowania do szalunków. Można to osiągnąć za pomocą gwoździ (Należy unikać przebijania zarówno części uszczelniającej, jak i kompensacyjnej taśm). Konieczne jest zbudowanie szalunków, które nie będą opierać się bezpośrednio na kotwach taśm. Zaleca się stosowanie szalunków traconych. Systemowe szalunki należy ustawiać obok taśm, a ewentualne przerwy wyrównać, na przykład za pomocą płyt pilśniowych i listew krawędziowych. Po zakończeniu betonowania pierwszej części, należy odpowiednio zabezpieczyć wolny koniec taśmy przed jakimikolwiek uszkodzeniami. Bezpośrednio przed przystąpieniem do betonowania kolejnego segmentu płyty, ważne jest, aby oczyścić taśmę z wszelkich zanieczyszczeń.

Podsumowanie

Prawidłowy montaż taśm uszczelniających PVC wymaga precyzji i uwagi na wiele detali - od wyboru odpowiedniego typu taśmy, poprzez zapewnienie ciągłości systemu uszczelniającego, aż po ochronę przed uszkodzeniami w trakcie betonowania. Stosowanie się do wyżej wymienionych zasad gwarantuje trwałość i efektywność systemu uszczelniającego, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

pixel